NESIA FUTBALOVÝ TÁBOR PRE DETI PO PRVÝKRÁT V NAŠOM KLUB