Richard Chmelina: Našim cieľom je jednoznačne postup