Príprava začala. Do tréningov zapojíme aj dorastencov