Deti z Ukrajiny, ktoré našli dočasný domov v Štiavnici, privítame na tréningoch